Holdbeskrivelser

FREDAGSBAR

Næsten alle fredage året rundt, er den indhegnede træningsplads åben for tryg socialisering, egentræning, legeaftaler, hvalpesnak osv. Dette er dit ved køb af klippekort m. 10 gange til 650 kr. – hvis du i forvejen har tilknytning til stedet. Se tider og indhold i kalenderen.

FACEBOOK GRUPPE

På Facebook har vi en ret skøn lukket gruppe for de der træner i LØWE&HUND regi. Her deler vi erfaringer, finder legekammerater, arrangerer gåture mm. Gruppen hedder LØWE&HUND – den lukkede; og køb af klippekort giver dig adgang.

HVERDAGS-VIGTIGHEDER! (Hvalp&Unghund)

… er praktiske øvelser med fokus på at skærpe din bevidsthed omkring hvad du gerne vil lære din hvalp/unghund. Vi tager udgangspunkt i forskellige setup med henblik på at dygtiggøre dig i din håndtering. På timerne arbejder vi målrettet mod at etablere en naturlig og lettilgængelig kontakt hund og ejer i mellem, sideløbende med at impulskontrol, ro og smil vægtes højt. Se i opstartsforløb og øvrige muligheder som ny hvalpeejer under HVALPETRÆNING i menuen.

SLAP A’ HUND!

… har fokus på at sætte rammer, så hver enkelt kan opleve ro og koncentration, kontakt og ”ønsket adfærd” blandt andre hunde og blandt almindelige forstyrrelser. Slap A’ er for dig der generelt vil styrke din egen bevidsthed om din adfærd/håndtering og din hunds mentale ro i samværet med andre. Ikke to timer er ens og der er altid nye hunde; så der er altid noget at arbejde med. Også god til sensitive hunde.

DEN GODE GÅTUR

… er styrede gåture i forskellige miljøer med fokus på ro og tilvænning af at være i snor og være afslappet blandt andre. Nogle gange med indlagte øvelser. For de der gerne vil nyde gode gåture med andre hunde i snor – og måske have input til den sædvanlige gåtur. Godt setup for hunde der har problematikker med andre.

HUND – HUND

… hund-hund problematikker er et tema jeg gerne inkluderer på alle mine timer… så har du en hund der har det svært med andre hunde, skal du skrive mig en mail; så finder vi frem til hvad der er den bedste fremgangsmåde for jer. christine@loeweoghund.dk

TEMA&DEBAT

… er hyggelige og uformelle aftener, oftest uden hund og med fokus på at dele og indhente viden om et givet emne. Det kan være om sprog, læringspsykologi, håndtering af uønsket adfærd, hensigtsmæssig aktivering og ALT muligt andet der omhandler hund i hverdagen.

TEMA SOM WORKSHOP

… er oftest 2 sammenhængende timer som omhandler samme tema eller emne; fx indkald, gå pænt, spor, at blive, kropskontrol etc. Emner og datoer findes løbende i kalenderen.